Жэўжык

Добры персанаж

Давайце знаёміцца

Я добры заступнік рэк і азёр. Знешне я худы дзедка невялікага росту, з доўгай чырвонай барадой, доўгай шыяй, маленькай галавой, з доўгімі, але маленькімі рукамі, доўгімі пальцамі і тонкімі нагамі. Пры гэтым, я неверагодна моцны і спрытны.

Я жыву на дне самага глыбокага возера. Днём я плаваю пад вадой, а ноччу няспешна аб’язджаю свае ўладанні на лодцы, разганяючы пікай хвалі. Я магу адной рукой выцягнуць лодку з вады і выратаваць людзей, якія апынуліся ў небяспецы на вадзе. Для людзей я застаюся нябачным, бо плаваю па роўнядзі рэк і азёр на нябачным чаўне.

Я магу не толькі выратаваць чалавека з вады, я ў сілах утаймаваць вецер і нават навальніцу. Мне падпарадкоўваюцца ўсе вадзяныя духі, у тым ліку Лазавік.

Відэа аб персанажу

ілюстрацыя В. Славука

ГАЛЕРЭЯ Жэўжыка

1 of 6

скульптура А. Шыпіцы